Nerskogen

Nerskogen i Rennebu er et levende lokalsamfunn med landhandel, alpinanlegg, aktivt landbruk og reindrift. Her er merkede stier mot Jøldalen, og toppturmål av ulik lengde. Vinterstid kjøres det også opp skiløype her.

Nerskogen er godt egnet for dagsturer til Jøldalshytta, både fra Heldalen og Sørøyåsen.

Svartdalsetra og Rogogjerdsetra har aktiv seterdrift og selger seterprodukter.

Øst for Granasjøen ligger Barnas Naturverden med korte godt tilrettelagte merkede stier og åpne hus egnet for overnatting og bruk av barnefamilier.