I reinens rike

Det er få ting som gjør mer inntrykk enn å gå seg på en flokk reinsdyr i majestetisk driv langs en fjellrygg. Og sjansen for å treffe på reinsdyr i Trollheimen er ganske stor. Tamreindrift har en lang historie i disse fjelltraktene og er selve bærebjelken i den sørsamiske kulturen. For samene er reinen den…