Minilldalsmyrene naturreservat

Minilldalsmyrene naturreservat på Nerskogen i Rennebu kommune, er vernet for å sikre et stort uvanlig myrområde med rikt fugleliv. Her kan du oppleve elva Minilla som slynger seg gjennom et vakkert landskap. Her kjøres det også opp skispor om vinteren til glede for de mange hytteeierne like utenfor verneområdet.