Svartåmoen naturreservat

I de indre sentrale områdene av Trollheimen finner vi Svartåmoen naturreservat. Her er urørte og urskogpregede furuskoger, myrområder med dødis-groper og frodig løvskog langs elvene.

På Svartåmoen kan du oppleve det uberørte uten forstyrrelser fra storsamfunnet. Trollheimshytta ligger sentralt i reservatet, og flere av de merkede stiene i Trollheimen møtes nettopp her.