Trollheimen landskapsvernområde

Trollheimen er kontrastenes fjellområde, fra bratte V-daler og spisse topper i vest, til mykere u-daler og rundere fjellformasjoner i øst. Landskapet vitner om jobben isbreene en gang gjorde. Her finner du arter som eksisterte allerede før siste istid og et spesielt jordsmonn på enkelte topper. Dette styrker teorien om at deler av Trollheimens topper var isfrie under siste istid.

Trollheimen, ble vernet som landskapsvernområde i 1977 for å ta vare på et særegent og vakkert fjellområde med urørte skoger, frodige seterdaler og et uvanlig rikt plante- og dyreliv.

Trollheimen er i sin helhet i privat eie. Områdene beites av både sau, geit og storfe, og flere aktive setre er med på å ta vare på dette viktige kulturlandskapet. Området nyttes også som reinbeiteområde av Sør-Samiske reindriftsutøvere tilhørende Trollheimen Sijte.

I Trollheimen finnes både øde områder og et godt utviklet rutenett av merkede stier. Her er tre betjente og flere ubetjente turisthytter, som gir mat og ly for fotturistene. Like utenfor vernegrensen ligger også flere private gårder som tilbyr overnatting for vandrere og andre.

Av de mange merkede stiene i Trollheimen er nok den klassiske trekanten mellom de betjente turisthyttene Trollheimshytta, Jøldalshytta og Gjevilvasshytta den mest kjente. Den er også rangert blant de mest kjente turmål i Norge. Ellers finnes flotte toppturmål i området. Her er både merkede stier og områder uten tilrettelegging.