Velkommen til Trollheimen og Innerdalen

Til et fjellområde der grønne, skogkledde og frodige daler skjærer seg inn mellom høye fjell, i sporene etter isbreene som engang formet dette landskapet. Her kan du oppleve og utforske seterdaler og kontrastrike fjellområder med en gammel og eventyrlig sjel.

Se nyhetsarkivet for flere oppdateringer.

Om verneområdene

Midt i Norge, i klimaskillet mellom kyst og innland, finner vi fjellområdene Trollheimen og Innerdalen. Dette artsrike og mangfoldige området har stor opplevelsesverdi for friluftslivet og er viktige beiteområder for sau, storfe og rein. De østlige områdene er preget av runde rolige landskapsformer, mens det i vest er en villere og mer variert natur, med…

Opplev Trollheimen og Innerdalen

Få fjellområder er omspunnet av mer mystikk og har større tiltrekningskraft på fjellvandrere enn Trollheimen. Her kan du vandre på rødmerkede stier mellom eventyrhytter og bestige sagnomsuste fjelltopper med utsikt så langt øyet rekker. For noen er roen og stillheten i fjellet det viktigste, andre søker utfordringer, spenning og opplevelser for livet. Trollheimen rommer alt…

Innfallsportene

Det er mange ulike startpunkt for turer i Trollheimen. De som nyttes mest og er best tilpasset fjellturistene omtales under. Her kan du både starte på flere dagers turer i Trollheimen og Innerdalen, eller du kan finne godt tilrettelagte og merkede stier for tur av kortere varighet. Under den enkelte innfallsport finner du verdifull informasjon…

Natur og Kultur

Beliggenhet Trollheimen

Trollheimen ligger i grensetraktene mellom Nordmøre og Trøndelag. Det består av 6 kommuner: Rindal, Surnadal, Oppdal, Rennebu, Meldal og Sunndal.

Beliggenhet Innerdalen

Innerdalen ligger nord i Møre og Romsdal, nært opp mot fylkesgrensen til Trøndelag.

Velkommen inn – og hjelp oss gjerne å ta vare på naturen

Trollheimen og Innerdalen er vernet for å ta vare på den vakre naturen med sitt rike artsmangfold. Allemannsretten gir deg mulighet til å utøve friluftsaktivitet i området.

Som gjest i naturen kan du ferdes fritt i utmark, sommer som vinter, men husk å vis hensyn til alt liv rundt deg – vegetasjon, vilt, andre mennesker og beitedyr. De fleste dyr og fugler er spesielt sårbare enkelte deler av årer, for eksempel reinsdyra under kalvinga, vis da særlig hensyn.

Hjelp oss å ta vare på den vakre naturen – og ta med deg eget og eventuelt annet søppel du finner ut av området!

Noen regler ved ferdsel i verneområdene i Trollheimen

  • Gå der du vil, på beina eller på ski
  • Med sykkel og hest kan du ferdes etter stier og veier
  • Rast der du vil
  • Med unntak av i Svartåmoen naturreservat kan du gjerne tenne bål når du er på tur i Trollheimen, men husk det generelle bålforbudet i skog og mark mellom 15. april og 15. september. 
  • Slå gjerne opp telt til overnatting, men ikke nærmere enn 150 m fra hus og hytte
  • Du kan plukke bær, sopp og de fleste planter til eget bruk
  • Vil du fiske kan du løse fiskekort i mange av vatna i Trollheimen, og flere steder er det også mulig å jakte
  • Husk å rydde opp etter deg og ta med deg søppel hjem
  • Utvidet båndtvang i perioden fra 1. april til medio november på grunn av beitedyr